Zhrnutie postavy Andreja Sokolova ako i celého diela

September 11th, 2010

Autor si pre názov diela vybral názov Osud človeka, vybral ho preto, lebo na pozadí osudu jedného človeka sa odohráva osud celej krajiny. Autor sa tiež snažil poukázať na to, akú veľkú úlohu zohráva každý jeden obyčajný ruský človek v boji za slobodu. Ukazuje to, že ak bude Rusko silné od najmenších a obyčajných ľudí, posilní to celé Rusko, a bude mať tak väčšiu šancu na porazenie nepriateľa.